Incendio na Casa Carnicero

Rafael González Villar deseñou a casa Carniceiro catro anos despois de construír Rialeda.O industrial coruñés Enrique Carniceiro Ríos, propietario dun viveiro de recoiro na ría, encargou o deseño da súa casa ao seu amigo o arquitecto Rafael González Villar. Terminada cara a 1916, a vivenda está situada xunto a Ponche dá Pasaxe. Villar foi un dos arquitectos máis significativos que tivemos e deixou obras tan importantes na cidade como Villa Molina.
O edificio estaba cun grave estado de deterioración, pero hoxe día 16 de Julio de 2020 un incendio está destruyendola totalmente. A nosa memoria histórica xa é máis débil; quedámonos sen unha obra que se resistía a desaparecer a pesar do abandono dos organismos públicos. Mañá algúns se lamentasen desta desaparición coma se non existise un tempo moi longo para axudar a que se conservase.

 

Rafael González Villar diseñó la casa Carnicero cuatro años después de construir Rialeda.El industrial coruñés Enrique Carnicero Ríos, propietario de un vivero de ostras en la ría, encargó el diseño de su casa a su amigo el arquitecto Rafael González Villar. Terminada hacia 1916, la vivienda está ubicada junto a Ponte da Pasaxe.
Villar ha sido uno de los arquitectos más significativos que hemos tenido y ha dejado obras tan importantes en la ciudad como Villa Molina.

El edificio estaba con un grave estado de deterioro, pero hoy día 16 de Julio de 2020 un incendio está destruyendola totalmente. Nuestra memoria histórica ya es más débil; nos hemos quedado sin una obra que se resistía a desaparecer a pesar del abandono de los organismos públicos. Mañana algunos se lamentaran de esta desaparición como si no hubiese existido un tiempo muy largo para ayudar a que se conservase.