Archiprix International 2021 | Call for entries

Archiprix International é un evento bienal que reúne os mellores proxectos fin de carreira seleccionados por universidades de arquitectura, deseño urbano e paisaxe, de todo o mundo. A ETSAC está invitada a formar parte da décima edición, presentando un único proxecto fin de carreira (TFG Bolonia 1 | TFM Bolonia 2), rematado despois do 1 de maio de 2018.
Máis información na ligazón.
Para participar envía un mail a etsacdir@udc.es  e un wetransfer co resumen do traballo.
A data tope de recepción será o 1 de setembro do 2020.
A selección do traballo que corresponde a ETSAC  realizaráse por un xurado composto polo coordinador do máster, un representante da área de proxectos e un representante de dirección.
A entrega do proxecto seleccionado, que se enviará a Addis Ababa no mes de outubro, estará composta de 6 paneis verticais en formato A2 en formato ríxido.
Archiprix International es un evento bienal que reúne los mejores proyectos fin de carrera seleccionados por universidades de arquitectura, diseño urbano y paisaje, de todo el mundo. La ETSAC está invitada a formar parte de la décima edición, presentando un único proyecto fin de carrera ( TFG Bolonia 1 | TFM Bolonia 2), finalizado después de 1 de mayo de 2018.
Más información en el enlace.
Para participar envía un mail a etsacdir@udc.es  y un wetransfer con el resumen del trabajo.
La fecha tope de recepción será el 1 de septiembre del 2020.
La selección del trabajo que corresponde a ETSAC   realizaráse por un jurado compuesto por el coordinador del máster, un representante del área de proyectos y un representante de dirección.
La entrega del proyecto seleccionado, que se enviará la Addis Ababa en el mes de octubre, estará compuesta de 6 paneles verticales en formato A2 en formato rígido.