Clínica de casas

Actuar os cambios socio-económicos que supón unha xestión eficiente da auga non é posible sen a participación e a sensibilización cidadá. Por iso a Clínica de Casas quere ofrecer unha charla-debate centrada na xestión da auga dentro da vivenda. Joaquin Suárez López, Ricardo Vázquez Pérez e Santiago López Piñeiro  conducirán o debate para tratar de  aliñar solucións .

Temas a tratar:
Sistemas de Augas Urbanas e Xestión Diferencial
Influencia das instalacións de saneamento nos sistemas xerais de Augas Urbanas.
Influencia das instalacións de saneamento nos sistemas descentralizados no medio rural.
A xestión da auga e o seu efecto no abastecemento.
Autocontrol e boas prácticas.

Para acceder usa este ENLACE