Concurso Multi-Comfort Saint-Gobain 2020 | Fase Nacional

Retransmisión en directo da Fase Nacional do Concurso Multi- Comfort de Saint- Gobain 2020, para estudantes de arquitectura, que se celebra mañá venres 10, a partir das 9:45, e na que está representada a ETSAC,polos equipos formados polos alumnos Alba Pérez Porto, Antonio Vázquez Ríos, Cristian Torres García (lema: Amelíe) e Roberto Santamarina Quesada, Adrián Rodríguez Lado (lema: crer a courve).

Nesta edición, a XVI do concurso, ademais da ETSAC, participan a Escola Técnica Superior d’Arquitectura do Vallés, a Universidade Politécnica de Madrid, a Escola de Las Palmas de Gran Canaria, a Universidade Politécnica de Valencia, a Universidade Alfonso X o Sabio, a *École Nationale d’ Architecture de Fés (Marrocos), a *École Nationale d’ Architecture de Rabat (Marrocos) e a Université EuroMed de Fés (Marrocos).

 

 

Retransmisión en directo de la Fase Nacional del Concurso Multi-Comfort de Saint-Gobain 2020, para estudiantes de arquitectura, que se celebra mañana viernes 10, a partir de las 9:45, y en la que está representada la ETSAC,por los equipos formados por los alumnos Alba Pérez Porto, Antonio Vázquez Ríos, Cristian Torres García (lema: Amelíe) y Roberto Santamarina Quesada, Adrián Rodríguez Lado (lema: creer la courve).

En esta edición, la XVI del concurso, además de la ETSAC, participan la Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés, la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Alfonso X el Sabio, la École Nationale d’Architecture de Fés (Marruecos), la École Nationale d’Architecture de Rabat (Marruecos) y la Université EuroMed de Fés (Marruecos).

Link público pra alumnos, invitados y RRSS: https://cutt.ly/Lo81kez