VII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: chamada a un último participante

Queda unha praza baleira para a sétima edición do Joint Graduate Design Project entre as escolas de arquitectura de Hohhot IMUT e Harbin HIT (China) e a ETSAC (Galicia-España).

Presentación de solicitudes na secretaría de dirección da Escola, exclusivamente en horario de mañá. Data límite de presentación das colicitudes: xoves 23 de xaneiro de 2020 (inclusve), ás 13:00h. O formulario das solicitudes está a disposición na secretaría de dirección da Escola.

O alumnado interesado será baremado segundo as súas puntuacións académicas nas materias de proxectos.