VII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: chamada a participantes


VII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: chamada a participantes

Chamada a participantes para a sétima edición do Joint Graduate Design Project entre as escolas de arquitectura de Hohhot IMUT e Harbin HIT (China) e a ETSAC (Galicia-España).
O Joint 2020 celebrarase na China e na Coruña, en marzo de 2020 (Hohhot) e xuño de 2020 (A Coruña).
Esta convocatoria está dirixida ao alumnado da UDC da materia Proxectos 9 de quinto curso da ETSAC. O profesor Jesús Irisarri será o titor académico deste grupo, co apoio do profesor Emilio Rodríguez Blanco. O traballo desenvolverase durante o segundo semestre de 2020.
O alumnado solicitante será baremado segundo as súas puntuacións académicas nas materias de proxectos co obxecto de seleccionar un grupo máximo de 12 estudantes.
Presentación de solicitudes na secretaría de dirección da Escola, exclusivamente en horario de mañá. O formulario das solicitudes está a disposición na secretaría de dirección da Escola. Data límite de presentación das colicitudes: venres 17 de xaneiro de 2020, ás 14:30h.

VII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: call for participants

Call for participation in the VII Joint Graduate Design Project between the Universities of Hohhot IMUT, Harbin HIT (China) and ETSAC (Galicia-Spain).
The VII Joint will take place in China and in A Coruña, in March 2020 (Hohhot) and in June 2020 (A Coruña).
This call is addressed to fifth year students enrolled in Project 9 course, UDC School of Architecture. Professor Jesús Irisarri is the academic tutor of this group of students, with the collaboration of Professor Emilio Rodríguez Blanco. The work will be developed during the 2020 Spring Semester.
The group of students will be 12 maximum so applicant students will be graded according to their Project courses marks.
Please submit your application to the Dean Secretary, morning hours exclusively. The application form is also available there. Deadline for submissions: Friday, January 17th 2020, 2:30 pm.