PREMIOS EXTRAORDINARIOS GRAO (2018-19) E MÁSTER UNIVERSITARIO (2016-17, 2017-18, 2018-19)

PREMIOS EXTRAORDINARIOS GRAO (2018-19)
MÁSTER UNIVERSITARIO (2016-17, 2017-18, 2018-19)

Unha vez finalizado o período regulamentario sen que se producisen reclamacións, procédese a publicar a
Relación priorizada definitiva de expedientes académicos
aprobada na comisión docente da ETSAC do 21.11.2019

As persoas propostas para a concesión do premio sinálanse en amarelo

A dirección da ETSAC