2ª Edición Premios UDC Sustentabilidade a Traballos Fin de Grao e Mestrado 2019

2ª Edición Premios UDC Sustentabilidade a Traballos Fin de Grao e Mestrado 2019
Convocatoria aberta ata o 31 de decembro de 2019
Xa están publicadas as Bases da “II Edición Premios UDC Sustentabilidade” aos traballos fin de grao (TFG) e fin de mestrado (TFM) que mellor integraron as dimensións da sustentabilidade nos seus proxectos.
Consulta as condicións e prazos na seguinte ligazón:
Modalidades
  • Premio aos Traballos Fin de Grao da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seus proxectos
  • Premio aos mellores Traballos Fin de Mestrado da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seus proxectos.
En cada modalidade concederanse dous premios, I e II premio, e dous accésits, segundo
se indica a continuación:
    • Cada traballo premiado e os accésits recibirá un diploma acreditativo e a publicación nunha colección da UDC
    • O I premio en cada modalidade recibirá ademais 800 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% de IRPF)
    • O II premio en cada modalidade recibirá ademais 400 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% de IRPF)

Xustificación

A Universidade da Coruña ven desenvolvendo nos últimos anos un programa  de mellora continuada para a sustentabilidade no marco da Guía para a sustentabilidade na UDC (2011) e no Plan estratéxico da UDC 2013-2020. Este obxectivo incluíu a creación de
comités ambientais nos centros (Programa Green Campus), a elaboración de plans sectoriais en Mobilidade e espazo público, Eficiencia enerxética, Uso sustentable da auga, Xestión de residuos e Ambientalización curricular.
No marco destes plans desenvólvense iniciativas tales como a mellora da recollida selectiva de residuos, a compostaxe de residuos orgánicos, a introdución de equipamentos e prácticas de aforro e uso eficiente da enerxía e da auga, instalacións de produción de enerxía renovable, o préstamo de bicicletas e outras accións de fomento da mobilidade sustentable, a conservación e mellora da biodiversidade nos espazos fluviais e forestais do campus universitario, a introdución de recomendacións e contidos relativos a sustentabilidade nas guías docentes, a promoción da saúde e dos hábitos de vida saudables, ou o programa de sensibilización e voluntariado ambiental.
Con esta convocatoria, a Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade, a través da Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC), quere contribuír ao recoñecemento dos traballos que contribúen a un mellor coñecemento e á adopción de medidas e prácticas
de sustentabilidade.