17 de outubro: Día Internacional de Erradicación da Pobreza. UDC Saudable