ESTUDAR ARQUITECTURA NA ETSAC / ESTUDIAR ARQUITECTURA EN LA ETSAC

QUERES ESTUDAR ARQUITECTURA? Matrículate no GRAO en ESTUDOS de ARQUITECTURA

O “Grao en Estudos de Arquitectura” que se imparte na ETSAC é a única titulación do Sistema Universitario Galego que, tras a superación do “Mestrado en Arquitectura”, permitirache exercer como ARQUITECTA ou ARQUITECTO.

tríptico gal / esptríptico gal / esp