ETSAC in English, 2019-20: general information on courses / información xeral de materias

ETSAC in English, 2019-20: General information on courses offered in English. A Coruña School of Architecture is making a great effort to increase the number of courses in English for local and mobility students alike. 2019-20 will be the sixth year of this academic experience we have been sharing with students from all over the world.

+ info:

2019.05.14_2019.20 ETSAC (in English) courses

2019 ETSAC data

ETSAC in English, 2019-20: Información xeral dos cursos ofertados en lingua inglesa. A Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña está a facer un grande esforzo para incremetar o número de materias en inglés, destinadas  tanto a estudantes locais como de mobilidade. O curso 2019-20 será o quinto ano desta experiencia académica da que nos sentimos ben orgullosos e que temos compartido con estudantes de todo o mundo.

Bolsas para estudantes locais que non teñan certificación lingüística en inglés:

https://www.udc.es/gl/ori/inf_estudiantes_UDC/cursos_idiomas/

Application form / solicitude:

Formulario solicitude 2019_19 B2 Grao Estudos Arquitectura