100 anos Bauhaus: exposición de cartaces

 

Este ano 2019 celébrase o centenario da fundación da BAUHAUS. Este acontecemento será un dos grandes eventos culturais deste ano e dende a materia de Comunicación Gráfica en Arquitectura nos queremos sumar a esta conmemoración propoñendo como actividade inicial un concurso de deseño de cartaces conmemorativo do centenario da fundación desta escola de deseño alemana. Hoxe, 1 de abril de 2019, inauguramos unha exposición na biblioteca da ETSAC cunHa selección dos cartaces dos nosos estudantes.

In 2019, the BAUHAUS is celebrating the centenary of its foundation. This event will be one of the major cultural events of this year and those of us who teach Graphic Communication in Architecture want to participate in this commemoration by proposing, as an introductory practice, a poster design contest commemorating the centenary of the foundation of this German design school. Today, April the 1st of 2019, we are opening an exhibition at the library of the School of Architecture, with a selection of the best posters of our students.