Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 26 de febreiro de 2019

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 26 de febreiro de 2019