“Contaminación luminosa: A noite é necesaria” por Martín Pawley

Contaminación luminosa: A noite é necesaria

Martin Pawley. Coordinador GT Contaminación Luminosa da Agrupación Astron´mica Coruñesa. Premio FAAE 2018 á divulgación astronómica

Data: 13:00 h    Xoves 28 de febreiro 2019

Lugar: ETS de Camiños, Canais e Portos (Elviña)

Conferencia de asistencia libre

+ información: oma2@udc.gal