XX convocatoria das Bolsas Arquia

 

XX convocatoria das BOLSAS ARQUIA: bolsas de prácticas profesionais en prestixiosos estudios internacionais, prácticas de xestión cultural e matrícula.

Máis información: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2019