DOG: axudas lingüísticas na Unión Europea

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0534-101218-0002_gl.pdf