Plazo único de solicitude de tema libre para o TFM. Curso 2018-19

Procedemento e solicitude de Tema libre para o Proxecto Fin de Carreira. Máster en Arquitectura. Curso 2018-19


Unha vez efectuada a preincripción para o Traballo Fin de Máster do Máster Universitario en Arquitectura:

  • encher e enviar a solicitude de tema libre  PFC. Data límite para o envío: 15 de xaneiro de 2018. 10:00 h – Solicitude
  • entregar na aula PFC do soto do Edificio de Apartamentos da ETSAC a documentación completa en papel que avale o tema proposto. 
    Data de entrega: 15 de xaneiro de 2018. 12:00-13:00 h
  • entrega en Moodle, asignatura TFG-Grao en Estudos de Arquitectura da mesma documentación entregada en papel. Data límite para o envío: 15 de xaneiro de 2018. 23:55 h