Elena Arregui Cruz-López, in memoriam

Información facilitada polos profesores da ETSAC María Carreiro e Cándido López, autores da publicación “Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas” Universidade da Coruña