Solicitude Taller/Tema: Grao en Arquitectura. Proxecto Fin de Grao

Preinscripción e solicitude de Taller/Tema para o Proxecto Fin de Grao. Grao en Arquitectura

Unha vez efectuada a matrícula para o Proxecto Fin de Grao haberase de encher e enviar a solicitude de Taller/Tema do PFC do Grao en Arquitectura. Data límite para o envío: 10 de setembro de 2018.

Solicitude

A solicitude terá carácter provisional ata a asignación definitiva dos temas que se realizará no mes de setembro de 2018.