Tradución ao inglés dos planos de estudos da ETSA

ARQUITECTO (1995)

A Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación da UDC fixo a tradución ao inglés do plano de estudos de 1995 da Titulación de Arquitecto.

As persoas que o necesiten para obter a validación do seu título terán que solicitar o documento dilixenciado a esta Vicerreitoría.

Documento: SYLLABUS ARCHITECTURE DEGREE

GRAO EN ARQUITECTURA (2010)

Documento elaborado dende a dirección da ETSA, procedente da documentación aportada para a validación en Europa do devandito título: DEGREE IN ARCHITECTURE FROM THE UNIVERSITY OF A CORUÑA_2010

GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA + MESTRADO EN ARQUITECTURA (2015)

Documento elaborado dende a dirección da ETSA, procedente da documentación aportada para a validación en Europa dos devanditos títulos: DEGREE AND MASTER’S DEGREE IN ARCHITECTURE FROM THE UNIVERSITY OF A CORUÑA_2015

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE PARA OS TITULADOS DA ETSAC