Resolución das solicitudes de cambio de grupo

LISTAXE DE SOLICITUDES ACEPTADAS. 02.10.2017