Inicio da exposición pública e periódo de alegacións “Grao en Paisaxe”

Proposta do novo título interuniversitario “Grao en Paisaxe”

Todas as alegacións deberán ser dirixidas a dirección da ETSAC