Datas de exame da derradeira convocatoria da titulación de Arquitecto. Segundo prazo curso 2016/17

Datas e lugar de celebración dos exames da derradeira convocatoria da titulación de Arquitecto maio/xuño 2017 (segundo prazo do curso 2016/2017)