Acordos da reunión ordinaria da Xunta de Escola do día 12 de decembro de 2016

Acordos da reunión ordinaria da Xunta de Escola do día 12 de decembro de 2016