Arquitecto. Extinción definitiva da titulación no curso 2017/18. Resposta a dúbidas formuladas polo alumnado

No seguinte escrito remitido pola Vicerreitoría de Organización Académica e Innovación Docente da UDC, dase resposta ás dúbidas formuladas sobre o recoñecemento de créditos de Libre Elección, a derradeira convocatoria e á avaliación por compensación no vindeiro curso 2017/18, ano no que se produce a extinción da titulación de Arquitecto:

Resposta á consulta sobre cuestións académicas relativas á extinción do título de Arquitecto no curso 2017/18