Aviso importante para os alumnos do plano antigo ARQUITECTO

Os alumnos matriculados na titulación de Arquitecto, plano antigo,  que teñan:

  • Diplomas para recoñecer créditos de libre elección ou
  • Optativas para recoñecer por créditos de libre elección

Deberán pasar urxentemente pola secretaría da escola a efectos de actualizar o seu expediente académico.

A dirección da ETSAC