Segunda edición do concurso REhabitando. Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA).

Segunda edición do concurso REhabitando, dirixido a estudantes, novos arquitectos e enxeñeiros. Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA).

+ Información: http://homocrisis.es/rehabitando-2016/