Nomeamento de codirectores para o B1.PFG e o B2.PFC

O alumnado do Proxecto Fin de Grao do Grao en Arquitectura e do Proxecto Fin de Carreira no Máster en Arquitectura que ten asignado o taller deberán entregar na secretaría do centro antes do 15 de outubro de 2015 o nomeamento dos codirectores.

Cada profesor só pode dirixir dez alumnos polo que haberá de presentarse o nomeanto coa firma dos codirectores.

Impreso de nomeamento de codirectores para o Proxecto Fin de Grado do Grao en Arquitectura:

NOMEAMENTO-CODIRECTORES-PFG

Impreso de nomeamento de codirectores para o Proxecto Fin de Carreira do Máster en Arquitectura:

NOMEAMENTO-CODIRECTORES-PFC