Recibidos os informes favorables para a verificación dos novos plans de estudos da ETSAC

De acordo co establecido no Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais o organismo de avaliación emitiu os informes de avaliación favorables das memorias para a solicitude de verificación dos plans de estudos que previsiblemente substituirán ao actual Graduado en Arquitectura no curso 2015-2016. O seguinte paso da tramitación será a resolución de verificación polo Consello de Universidades.

A partir do próximo mes de abril realizaremos diversas reunións informativas acerca do procedemento de implantación dos novos plans de estudos da ETSAC.

Nas seguintes ligazóns podes consultar as memorias definitivas avaliadas:

FAQ. Novos plans de estudos.