2.03.2012 Conferencias do Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e Asistencial abertas ao público en xeral