Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente do 19 de febreiro de 2015

Acordos da sesión ordinaria da Comisión Permanente celebrada o 19 de febreiro de 2015