Acordos da Comisión Permanente do pasado 6/02/2012

Información sobre os acordos da comisión permanente na sesión celebrada o pasado día 6 de febreiro:

20120206 Acordos Permanente