Titulacións impartidas na ETSAC. Propostas definitivas das memorias xustificativas, económicas e de verificación.

De acordo co calendario de modificación e novas propostas de títulos de grado e mestrado da Universidade da Coruña,  o pasado 23.09.2014 remitirónse a Vicereitoría de Titulos, Calidade e Novas Tecnoloxías as memorias das propostas definitivas das titulacións aprobadas pola Xunta de Escola o pasado 19 de setembro de 2014, unha vez incorporadas a sede electrónica do MECD.

Graduado en Estudios de Arquitectura por la Universidad de A Coruña.
Titulo non habilitante para o exercicio dunha profesión regulada.

Memoria xustificativa e económica

Proposta definitiva da memoria de verificación

Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de A Coruña. 
Título habilitante para o exercicio da profesión regulada de arquitecto.

Memoria xustificativa e económica

Proposta definitiva da memoria de verificación

Máster Universitario en Urbanismos. Planes y proyectos: del territorio a la ciudad.
Titulo non habilitante para o exercicio dunha profesión regulada.

Memoria xustificativa e económica

Propuesta definitiva da memoria de verificación

Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega.
Titulo non habilitante para o exercicio dunha profesión regulada.

Memoria xustificativa e económica

Proposta definitiva da memoria de verificación