Acordos da Xunta de Escola celebrada o 30 de xullo de 2014

Acordos da Xunta de Escola do 30 de xullo de 2014