Acordos da Comisión Permanente da sesión ordinaria e da extraordinaria (actuando como Comisión de Plano de Estudos) do 29 de xullo de 2014

 

Acordos da sesión ordinaria da Comision Permanente do 29 de xullo de 2014

Acordos da sesión extraordinaria da Comision Permanente actuando como Comisión de Plano de Estudos do 29 de xullo de 2014