PFC – Probas audiovisuais – Xuño 2013

Días:  martes 2, mércores 3  e xoves 4 de xullo de 2013

Aulas e horarios:

Salón de Actos:  Martes 2, mércores 3 e xoves 4     10:00-21:00 20:15

E-1: Martes 2, mércores 3 e xoves 4     10:00-21:00 20:15

E-2: Martes 2 e xoves 4     10:00-21:00 20:15     mércores 3     15:00-21:00 20:15

A escola estará aberta atendendo ao horario de verán

Todos o equipos ten a mesma resolución polo que a proba pódese facer en calquera deles.