Acordos da Comisión Permanente do 25 de novembro de 2013

Acordos da Comisión Permanente do 25 do novembro de 2013