Convenio entre o Departamento de Construcións Arquitectónicas e o Instituto Valenciano da Edificación

Por medio do Convenio asinado entre o Departamento de Construcións Arquitectónicas e o o Instituto Valenciano da Edificación, os alumnos que o tiñan solicitado poden descargar as versións educacionais do IVE que se atopan na tenda da web www.five.es

-Bases de datos: http://www.five.es/tienda/index.php?cPath=24

-Pliegos: http://www.five.es/tienda/index.php?cPath=25

Procederase a descarga rexistrándose como cliente. Na ficha de produto hai que seleccionar o centro (DCA) e engadilo á cesta (solicítase o DNI como control) e finalizar o proceso de “compra”. Unha vez realizada a compra, recibirase un correo electrónico cun enderezo para descargar o produto seleccionado, así como as claves necesarias para a activación do produto unha vez instalado

A licenza ten validez anual

Os arquivos son executable só en Windows