Exames e actas oportunidade de xullo

Asignación de aulas e número de estudantes para a segunda oportunidade da titulación “Grao en Arquitectura”

Calendario de exames e actas Grao en Arquitectura