Ata o 15 de febreiro aberto o 3º prazo de pagamento de matrícula

O 3º prazo de matrícula se liquidará entre o 1 e o 15 de febreiro. Establécese unha recarga de 30 Euros no caso de atraso no pagamento.