Propostas para a reforma e mellora da calidade e eficiencia do sistema universitario español

Pola súa transcendencia e interese para a comunidade universitaria achegamos ligazón ao documento entregado pola comisión de expertos ao ministro de Educación o pasado 13.02.2013

PRM_00