Notificación importante sobre os cambios de grupo

A petición dos representantes do alumnado, infórmase que as resolucións de cambio de grupo concedidas a inicio de curso, mateñen a súa validez todo o curso 2012/2013, o que se informa aos efectos oportunos.

As devanditas resolucións atópanse no taboleiro de dirección.

Observación: O prazo para solicitar calquer modificación na adscripción de grupos remata o venres 1 de febreiro ás 12:00 h.