Calificacións Mobilidade 2011-12 · aviso

MOBILITY111_lecorbusier chandigard

 

 

 

 

 

Recoméndase ó alumnado de mobilidade 2011-12 que non teña verificado a incorporación das calificación equivalentes ás materias de mobilidade nos seus expedientes que o faga e comunique, de existir, as incidencias ó coordinador antes do vindeiro 30 de Xaneiro de 2013. Con posterioridade a esa data non será posible atender ás mesmas.