Acordos da Comisión Permanente e da Xunta de Escola do 14 de decembro de 2012

Acordos da Comisión Permanente e da Xunta de Escola do 14 de decembro de 2012