Acordos da Comisión Permanente do 18 de outubro de 2012

Acordos da Comisión Permanente do 18 de outubro de 2012