Recoñecemento de créditos de idioma programas de mobilidade. RECORDATORIO

 

 

 

 

 

 

Recórdase a Instrucción sobre o recoñecemento de cursos de idiomas realizados en universidades estranxeiras baixo programas de mobilidade de estudantes (aprobado 07/02/2012), na que se indica que non é posible incorporar créditos de cursos de idiomas realizados durante as mobilidades de estudantes que non estén recollidos nos contratos de estudos.