Acordos da Xunta de Escola | 03.06.2020

A Xunta da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, reunida con carácter extraordinario e urxente con data 29 de maio de 2020 e continuada o 3 de xuño, procedeu a analizar o documento presentado polo Equipo Reitoral baixo o título

Plan de impuso e consolidación da docencia presencial do SUG
Curso 2020-2021

A continuación facilítanse as ligazóns ao documento que contén as reflexións e manifestacións acordadas:

Texto en galego
Texto en castellano