Horarios de apertura ETSAC

A modificación das condicións de confinamento e a disposición de medios de protección nos permiten ofrecer novos horarios de apertura na ETSAC desde o primeiro de xuño.

Este horario e as condicións poderán variar en función de condicións definidas por autoridades de rango superior.

En tódolos casos as persoas deberán acceder provistas de mascarillas, que se ofertan nos puntos de acceso e identificarse a fin de asegurar a trazabilidade caso de detectarse a enfermidade. Tamén ofrecemos luvas para quen as queira usar.

Edificio Principal

Horario de Conserxería: L-V; 8:45 h a 20:45 h

Condicións de acceso: Solo será accesible por un punto limpo ubicado na planta cero. Esta porta estará permanentemente aberta nese horario.

Áreas abertas do edificio: Sala polivalente da -2 (aforo máximo de 26 persoas); oficinas da planta baixa e biblioteca (habilitouse un punto de consulta no vestíbulo previo) nas condicións de servizo da biblioteca.

Os servizos atenden previa cita.

O estudantado poderá acceder á sala polivalente para conectarse a internet, previa cita a etsacdir@udc.es

Edificio de Departamentos

Horario de Conserxería: L-V; 8:45 h a 14:45 h

Áreas abertas do edificio: Todas salvo o salón de grados.

Condicións de acceso: Solo será accesible por un punto limpo ubicado na planta baixa. Esta porta permanecerá pechada en todo momento. O profesorado que non dispoña de chave propia poderá solicitar a apertura no horario de mañán á conserxería no teléfono 881.015.200

En horario de tarde deberá solicitarse ao teléfono 881.015.014

Non será necesario dar conta do acceso á Dirección do centro.

FAb –Lab

Non estará operativo salvo para atención a persoal investigador. Deberá pedirse cita previa a dixital.etsac@udc.es


Los cambios en las condiciones de confinamiento y la disposición de medios de protección nos permiten ofrecer nuevos horarios de apertura en la ETSAC a partir del primero de junio.

Este horario y condiciones pueden variar según las condiciones definidas por las autoridades de mayor rango.

En todos los casos, las personas deberán acceder provistas de mascarillas, que se ofrecen en los puntos de acceso e identificarse para garantizar la trazabilidad en caso de que se detecte la enfermedad. También ofrecemos guantes para cualquier persona que quiera usarlos.

Edificio principal

Horario de conserjería: L-V; 8:45 h a 20:45 h.

Condiciones de acceso: solo será accesible por un punto limpio ubicado en la planta baja. Esta puerta estará permanentemente abierta en todo momento.

Áreas abiertas del edificio: Salón de usos múltiples del piso -2 (capacidad máxima de 26 personas); oficinas en planta baja y biblioteca (se ha habilitado un punto de consulta en el vestíbulo previo) con las condiciones de servicio de la Biblioteca.

Los servicios están disponibles con cita previa.

Los estudiantes pueden acceder a la sala de usos múltiples para conectarse a Internet, con cita previa en etsacdir@udc.es

Edificio de Departamentos

Horario de conserjería: L-V; 8:45h a 14:45h.

Áreas abiertas del edificio: todas excepto la sala de grado.

Condiciones de acceso: solo será accesible para actividades propias del PDI. Solo será accesible por un punto limpio ubicado en la planta baja. Esta puerta permanecerá cerrada en todo momento. Las personas que no tienen su propia llave pueden solicitar la apertura en horario de mañana a Conserjería en el teléfono 881.015.200.

En horario de tarde deberá solicitarse el acceso al teléfono 881.015.014

No será necesario notificar a la Dirección de la ETSAC del acceso.

FAb –Lab

No estará operativo salvo para la atención a personal investigador. Deberá pedirse cita previa a dixital.etsac@udc.es