COVID-19. Asistencia Psicolóxica en confinamento

ASISTENCIA PSICOLÓXICA PROFESIONAL (E GRATUITA)
O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) oferta unha LIÑA DE ATENCIÓN PSICOLOXICA para atender a persoas en situación de confinamento. Tanto o servizo como a chamada son gratuítos.
Número de atención psicolóxica: 900.400.800 só para chamadas requirindo asistencia psicolóxica. Non ofrece asistencia sanitaria.
Horario: 08.00h a 20:00h. Tódolos dias da semana.
Idiomas: Galego e Castelán
(Recórdase que o teléfono para asistencia sanitaria é o 900.400.116)

MATERIAIS E RECURSOS ÚTILES DESDE A PSICOLOXÍA CON MOTIVO DA EMERXENCIA SANITARIA
O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ofrece en aberto unha serie de materiais de utilidade pública que foron editados por motivo da emerxencia sanitaria.
Están accesibles en:
https://copgalicia.gal/novas/xeral/materiais-e-recursos-utiles-desde-psicoloxia-con-motivo-da-emerxencia-sanitaria

ASISTENCIA PSICOLÓGICA PROFESIONAL (Y GRATUITA)
El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ofrece una LÍNEA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA para atender a las personas en situación de confinamiento. Tanto el servicio como la llamada son gratuitos.
Número de apoyo psicológico: 900.400.800 para llamadas que solo requieren asistencia psicológica. No ofrece asistencia sanitaria.
Horario: 08.00h a 20:00h. Todos los días de la semana.
Idiomas: gallego y español
(Se recuerda que el número de teléfono de asistencia sanitaria es 900.400.116)

MATERIALES Y RECURSOS ÚTILES DE PSICOLOGÍA CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA DE SALUD
El Colegio Oficial de Psicología de Galicia ofrece una serie abierta de materiales de utilidad pública que se han publicado debido a la emergencia sanitaria.
Están accesibles en:
https://copgalicia.gal/novas/xeral/materiais-e-recursos-utiles-desde-psicoloxia-con-motivo-da-emerxencia-sanitaria