COVID-19. Resultados da enquisa ao Estudantado da ETSAC sobre a súa situación actual

Resultados do “CUESTIONARIO SOBRE AS CONDICIÓNS DO ESTUDANTADO DA ETSAC NO PERÍODO DE CONFINAMENTO E DE ACCESO TELEMÁTICO Á ESCOLA”

Período de realización: Do xoves 26 de Marzo, as 21:30h a domingo 29 de amrzo, as 18:00h.
Persoas obxecto de inquérito: usuarios e usuarias @udc a través da plataforma Microsoft Forms. Foi respondido por 184 persoas, usuarias únicas que son aproximadamente o 25% do total do alumnado da ETSAC.

Publícanse os datos agradecendo que si da súa análise se considera necesario desenvolver ou explorar algunha iniciativa con respecto a algúns dos puntos tratados na enquisa nolo fagades chegar a etsacdir@udc.es

Pódense ver os resultados neste link.

Resultados del “CUESTIONARIO SOBRE LAS CONDICIONES DEL ESTUDIANTADO DE LA ETSAC EN EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO Y DE ACCESO TELEMÁTICO A LA ESCUELA”

Período de realización: del jueves 26 de marzo a las 21:30 al domingo 29 de marzo a las 18:00.
Personas destinatarias: usuarios y usuarias de @udc a través de la plataforma Microsoft Forms. Fue respondida por 184 personas, usuarias únicas, que representan aproximadamente el 25% del total de estudiantes de ETSAC.

Los datos se publican agradeciendo que, si a partir de su análisis se considera necesario desarrollar o explorar alguna iniciativa con respecto a algunos de los puntos tratados en la encuesta nos los hagáis llegar a etsacdir@udc.es

Puedes ver los resultados en este enlace.